fjn i kalix
flytbryggor & pontoner

______________________________________________
 

Vi tillverkar och säljer flytbryggor och pontoner sedan 2011.
Stabila bryggor med pontoner tillverkade av uv beständig pe plast
för maximal livslängd.

Tidigare projekt